nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden

De arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het PC 111 hebben recht op de aanvullende vergoedingen toegekend door het FBZMN.

Zelfs indien de werkgever die onderworpen is aan het FBZMN zijn bijdragen niet of laattijdig heeft gestort, hebben de arbeid(st)ers, volgens artikel 23 van de statuten, recht op de voorziene aanvullende vergoedingen.

Let op! De werkgever dient wel aangesloten te zijn bij het FBZMN.