nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Erkende uitbetalingsinstellingen

De aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid en jeugdvakantie-uitkeringen, seniorvakantie-uitkeringen, volledige werkloosheid, ziekte, oudere werklozen, oudere zieken en werklozen met bedrijfstoeslag, worden uitbetaald door de  volgende uitbetalingsinstellingen:


ABVV Metaal        MWB-FGTB                  ACLVB

  • ABVV METAAL (Centrale der Metaalbewerkers van België)
  • MWB-FGTB (Métallurgistes Wallonie-Bruxelles)
  • ACV-CSC METEA
  • ACLVB (Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België)
  • ISD (Intersyndicale Dienst van het FBZMN (ALLEEN voor de niet-gesyndiceerden))
    Ravenstein Galerij 27 bus 7, 1000 Brussel