nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Onderrichtingen 2013

Minimaliseren

De onderrichtingen kan je bekijken door de links aan de linkerkant. Hier kan je ze ook bekijken als PDF om ze eenvoudig af te drukken. Hiervoor heb je Acrobat Reader nodig. Dit kan je hier gratis downloaden.

2013-1 : Dienstjaar 2013 NL FR DE
2013-2 : Bedrijfsvoorheffing in geval van tijdelijke werkloosheid NL FR DE
2013-3 : Pensioenfonds Metaal - 8,86% bijzondere werkgeversbijdrage NL FR DE
2013-4 : Termijnen sociale secretariaten inzake bijdragebetalingen NL FR DE
2013-5 : Anciënniteit NL FR DE
2013-6 : Dienstjaar 2013 NL FR DE
2013-7 : Oudere werklozen - onderzoek pseudo brugpensioen (Canada Dry) NL FR DE
2013-8 : Dossiers werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) NL FR DE
2013-9 : Pensioenfonds Metaal OFP - Bijzondere werkgeversbijdrage 8,86% NL FR DE