nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

C.A.O. 11/07/2011 - PC111

Minimaliseren

Gelet op de C.A.O. die in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten dd 11.07.2011, verwijzen wij naar de reeds eerder verstrekte onderrichtingen 2011-1 en 2011-2 en we bevestigen dat :

  • tot 31-12-2012 geen wijzigingen werden aangebracht in de sector oudere werklozen en brugpensioen vanaf 56 jaar met 40 jaar beroepsverleden en brugpensioen na een carrière met minimum 20 jaar nachtarbeid
  • tot 30-06-2013 geen wijzigingen werden aangebracht in de sector brugpensioen

en dit noch aan de toekenningvoorwaarden, noch aan de verleende vergoedingen.

 

Voor wat betreft de volgende sectoren, worden er geen wijzigingen aangebracht aan de toekenningvoorwaarden, maar worden de bedragen van de verleende vergoedingen aangepast vanaf 01/10/2011:

Tijdelijke werkloosheid: € 10,00 voor een hele uitkering en € 5,00 voor een halve uitkering

Volledige Werkloosheid: € 5,80 voor een hele uitkering en € 2,90 voor een halve uitkering

Ziekte: € 85,00 per maand in voltijdse dienstbetrekking en € 42,50 in deeltijdse dienstbetrekking

Oudere Zieken: € 85,00 per maand in voltijdse dienstbetrekking en € 42,50 in deeltijdse dienstbetrekking

Bijdragen

Gelet op dezelfde voormelde C.A.O., brengen wij ter kennis dat de totale bijdrage zoals vermeld in onze onderrichting 2011-1 tot en met 31-12-2011 steeds 3,93% bedraagt, inclusief 1,70% voorzien in het kader van het extra legaal pensioen.

C.D. 20/06/2011