nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Dienstjaar 2011

Minimaliseren

Gelet op de C.A.O. die in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten op 17.01.2011, verwijzen wij naar de reeds eerder verstrekte onderrichtingen 2009-1, 2009-3 en 2009-5 en bevestigen dat tot 31.03.2011 geen enkele wijziging werd aangebracht, noch aan de toekenningsvoorwaarden, noch aan de verleende vergoedingen, voor wat betreft de sectoren tijdelijke en volledige werkloosheid, ziekte, oudere werklozen, oudere zieken en brugpensioen.

Bijdragen

Gelet op dezelfde voormelde C.A.O., brengen wij ter kennis dat de totale bijdrage zoals vermeld in onze onderrichting 2009-3 tot en met 31-03-2011 steeds 3,93% bedraagt, inclusief 1,70% voorzien in het kader van het extra legaal pensioen.