nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2010-1: 1. Dossier brugpensioen - Aanvullende vergoeding

Minimaliseren

Gebruik formulier FM25

Gelet op de wijzigingen in de reglementering inzake capitatieve bijdragen RSZ/RVP, is het van het aller grootste belang dat het correcte bedrag van de maandelijkse aanvullende vergoeding dat aan de bruggepensioneerde wordt toegekend, bij het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) gekend is.

Het FBZMN vraagt dan ook aan de werkgevers van het P.C. 111 bij alle nieuwe dossiers brugpensioen vanaf heden de nieuwe formulieren FM25 te gebruiken, waarop de mogelijkheid tot het invullen van de maandelijkse aanvullende vergoeding voorzien is. De werkgever kan deze formulieren bekomen bij het Regionaal Bureau van het FBZMN waaronder hij ressorteert of deze downloaden vanuit de website www.fondsmet.be.

Indien toch nog het oude formulier FM25 wordt gebruikt, vraagt het FBZMN hierop duidelijk de maandelijkse aanvullende vergoeding te vermelden, inclusief het door het FBZMN ten laste genomen bedrag.

Aanvragen die het bedrag van de maandelijkse aanvullende vergoeding niet vermelden, zullen vanaf heden worden terug gezonden en niet worden behandeld.

Ze zullen pas kunnen worden behandeld van zodra de maandelijkse aanvullende vergoeding bij het FBZMN gekend is.

Voor de bestaande dossiers zal het FBZMN binnen zeer korte tijd aan de werkgevers vragen de maandelijkse aanvullende vergoeding van de maand januari 2010 op te geven. Het FBZMN rekent op de medewerking van de werkgevers om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen, in het belang van alle betrokken partijen.

C.D. 19/01/2010

Onderrichting verzonden 02/2010