nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2009-3: C.A.O. 18/05/2009 - Dienstjaren 2009 - 2010.

Minimaliseren

Gelet op de C.A.O. die in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten op 18.05.2009, verwijzen wij naar de reeds eerder verstrekte onderrichting 2009-1 en bevestigen dat tot 31.12.2010 geen enkele wijziging werd aangebracht, noch aan de toekenningsvoorwaarden, noch aan de verleende vergoedingen, voor wat betreft de sectoren tijdelijke en volledige werkloosheid, ziekte, oudere werklozen en oudere zieken.

Brugpensioen

Voor alle brugpensioenen, waarvan de betekening van de opzeg valt tussen 01/07/2009 en 30/06/2011, wordt de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) slechts van toepassing vanaf de maand waarin de bruggepensioneerde de leeftijd van 58 jaar bereikt, en dit zowel

  • voor de individuele vergoeding aan de bruggepensioneerde (ongewijzigd bedrag van € 77,00 per maand), als
  • voor de betaling van de capitatieve bijdragen aan RVP en RSZ.

De door de werkgever aan het FBZMN verschuldigde bijdrage van 0,93% in het kader van het vervroegd brugpensioen blijft voor dezelfde periode en eveneens voor de brugpensioenen waarvan de betekening van de opzeg in de voormelde periode valt, dan ook van toepassing tot en met de maand waarin de bruggepensioneerde de leeftijd van 58 jaar bereikt.

Bijdragen

Gelet op dezelfde voormelde C.A.O., brengen wij ter kennis dat de totale bijdrage zoals vermeld in onze onderrichting 2009-1 tot en met 31-12-2010, 3,93% bedraagt, inclusief 1,60% voorzien in het kader van het extra legaal pensioen en 0,10% voorzien voor de solidariteitstoezegging.

C.D. 28/05/2009

Onderrichting verzonden 06/2009