nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2009-2: Loonmassa werknemerscategorieën

Minimaliseren
Teneinde aan verschillende vragen en opmerkingen tegemoet te komen, geven wij u hierbij ter informatie een duidelijk overzicht van de werknemerscategorieën (RSZ) waarvoor de loonmassa (aan 100%) dient te worden opgenomen in de trimestriële loonaangiften aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) en waarop de bijdragen verschuldigd zijn :
  • Werknemerscategorie 015 – zonder subtype (= gewone arbeiders)
  • Werknemerscategorie 015 – met subtype 2 (= leerjongens met Industrieel leercontract vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden)
  • Werknemerscategorie 035 – met subtype 2 (= leerjongens met Industrieel leercontract tot/met 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar werden)
  • Werknemerscategorie 027 – geen subtypes toegekend (= schoolverlaters die, in de loop van het kalenderjaar waarin ze de school verlaten hebben, 18 jaar worden en zodoende werken onder een gewoon arbeidscontract. Deze lonen worden tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar werden onder de categorie 027 aangegeven.)

Opgelet : de 027 categorie omvat ook de lonen deeltijds werken/deeltijds leren (MBW code 1). Deze dient u niet mee aan te geven bij het FBZMN. (MBW = Maatregelen ter Bevordering van de Werkgelegenheid)

Uiteraard betekent dit dat de arbeiders en arbeidsters van voornoemde, aan het FBZMN aan te geven categorieën, aanspraak kunnen maken op de door het FBZMN voorziene uitkeringen bij tijdelijke en volledige werkloosheid, langdurige ziekte en brugpensioen.
Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht op onze website : www.fondsmet.be

Indien uw onderneming voor de loonaangiften beroep doet op een sociaal secretariaat of boekhouder, raden wij u aan hen deze onderrichting over te maken.

C.D. 12/03/2009

Onderrichting verzonden 04/2009