nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2007-7: Dienstjaar 2008

Minimaliseren

Gelet op de C.A.O.’s die in het Paritair Comité van de sector werden afgesloten dd 31.05.2007 en 09/07/2007, vestigen wij er uw aandacht op dat in de sectoren tijdelijke en volledige werkloosheid, ziekte, en oudere zieken vanaf 01/01/2008 als aanpassing aan de index en de welvaart volgende aanpassingen werden gedaan voor wat betreft de bedragen van de aanvullende vergoedingen.

De aanvullende vergoedingen van het FBZMN in deze sectoren zijn vanaf 01/01/2008 dan ook als volgt:

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
FM 01 – € 9,40 per hele dag en € 4,70 per halve dag
Deze bedragen zijn, naast de gewone kaart FM01 eveneens van toepassing voor alle kaarten van het type FM01, als daar zijn: FM01/VJ – FM01/SV – FM01/62 – FM01/75

VOLLEDIGE WERKLOOSHEID
FM 11 – Volledig werkloos na VOLTIJDSE dienstbetrekking: € 5,20 per dag
FM 61 – Volledig werkloos na DEELTIJDSE dienstbetrekking € 2,60 per dag

ZIEKTE
FM 04 – Ziek tijdens VOLTIJDSE dienstbetrekking: € 80,00 per maand
FM 44 – Ziek tijdens DEELTIJDSE dienstbetrekking € 40,00 per maand

OUDERE ZIEKEN
FM 32/34/35 – Ziek tijdens/na VOLTIJDSE dienstbetrekking: € 80,00 per maand
FM 82/84/85 – Ziek tijdens/na DEELTIJDSE dienstbetrekking € 40,00 per maand

CD 25/10/2007
Onderrichting van toepassing vanaf 01/01/2008 en verzonden 12.2007.