nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2007-6: Pensioenfonds Metaal - 8,86% bijzondere werkgeversbijdrage

Minimaliseren

Wij verwijzen naar de onderrichtingen van het FBZMN aan de Werkgevers N° 2000-2, 2002-3 en 2006/5, aangaande de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op het deel van de aan het FBZMN verschuldigde bijdrage, bestemd voor de extra legale pensioenregeling.

Wij wijzen er op dat de bijzondere patronale RSZ bijdrage van 8,86% voor het jaar 2008 dient berekend te worden op de bijdrage van 1,60%, betaald aan het FBZMN en bedoeld voor het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling. De werkgever moet deze heffing zelf rechtstreeks betalen aan de RSZ en per kwartaal aan de RSZ aangeven via de “aangifte DMFA”.

De overige bijdrage van 0,10% is niet rechtstreeks bestemd voor de wettelijke pensioenregeling, maar wel voor een in dit kader gemaakte solidariteitstoezegging. Hierop moet de patronale RSZ bijdrage van 8,86% niet berekend worden! Wij verwijzen hiervoor naar het Nationaal Akkoord van 30/05/2005, inzonderheid punt 6.2.1.

De werkgevers worden verzocht hiermee rekening te houden.

C.D. 25/10/2006
Onderrichting van toepassing vanaf 01/01/2008 en verzonden 12.2007.