nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2007-4: Seniorenvakantie uitkering en Jeugdvakantie uitkering

Minimaliseren
1- SENIORVAKANTIE UITKERING

Wij verwijzen naar onze onderrichting 2007-3 van 19/06/2007.

Gelet op het K.B. van 24/01/2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31/01/2007, inzake de aanpassing van het K.B. art. 78 bis, 2e alinea, willen wij er op wijzen dat de kaart FM01/SV reeds vanaf de maand januari van elk jaar mag aangevraagd en ook uitgegeven worden en dit in tegenstelling tot de eerder verstrekte informatie in voornoemde onderrichting van het FBZMN.

De verwijzing naar het ten vroegste in de maand april aanvragen en uitgeven van de kaart en het betalen van de vergoeding, vervalt in de onderrichting 2007-3 zowel in de rubriek “Aanvraag kaart FM01/SV”, als in de rubriek “Uitgifte kaart FM01/SV”, de rubriek “Uitbetaling” en tot slot in de “Belangrijke mededelingen”.

2- JEUGD VAKANTIE UITKERING

Wij verwijzen naar onze onderrichtingen 2001-3 en 2005-5.

Gelet op het K.B. van 24/01/2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31/01/2007, inzake de aanpassing van het K.B. art. 78 bis, 2e alinea, willen wij er op wijzen dat de kaart FM01/VJ reeds vanaf de maand januari van elk jaar mag aangevraagd en ook uitgegeven worden en dit in tegenstelling tot de eerder verstrekte informatie in voornoemde onderrichtingen van het FBZMN.

De verwijzing naar het ten vroegste in de maand april aanvragen en uitgeven van de kaart en het betalen van de vergoeding, vervalt

  • in de onderrichting 2001-3 zowel in de rubriek “Aanvraag FBZ Metaal”, als in de rubriek “Uitgifte kaart FM01/VJ” en de rubriek “Uitbetaling”
  • en in de onderrichting 2005-5, laatste alinea

BESLUIT: In beide gevallen van “vakantie uitkering”, mag de aanvraag tot het bekomen van een kaart van rechthebbende, gebeuren vanaf de maand januari van elk jaar, zoals dat ook voor de andere kaarten “FM01” het geval is.

C.D. 13.09.2007

Onderrichting onmiddellijk van toepassing en verzonden 12.2007