nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)
U bent hier:   Volledige onderrichtingen
Search

Volledige onderrichtingen

Deze onderrichtingen zijn opgesteld op grond van de Statuten en van de beslissingen van de Raad van Bestuur die statutair gemachtigd is uitvoeringsmaatregelen te treffen.
In geval van betwisting hebben uitsluitend de Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid kracht van wet voor de betrokken partijen.