X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Metalbadge

In uitvoering van artikel 3 § 2 van de Statuten van het FBZMN wordt aan elke arbeider, tewerkgesteld in een onderneming van het PC111 die, in opdracht van zijn/ haar werkgever op een locatie buiten de eigenlijke fabrieksmuren/gronden hun job uitoefenen, door het FBZMN een Metalbadge uitgegeven op verzoek van de werkgevers en dit met als doel de identificatie mogelijk te maken en zo de sociale dumping binnen de sector tegen te gaan (visuele controle).

De arbeider dient de Metalbadge tijdens de uitoefening van zijn job buiten de eigenlijke fabrieksmuren/gronden bij zich te hebben en deze liefst zichtbaar te dragen, rekening houdende met alle veiligheidsvoorschriften.

Volgende arbeiders dienen in het bezit te zijn van de Metalbadge en dit steeds op verzoek van hun werkgever aan het FBZMN:

 • De arbeiders tewerkgesteld in een onderneming uit de metaalsector (PC111) die constant of sporadisch op een locatie buiten de fabrieksmuren/gronden taken uitvoeren, in opdracht van voornoemde onderneming
 • De arbeiders van buitenlandse werkgevers die activiteiten in de metaalsector (PC111) uitoefenen in België
 • De uitzendkrachten die door een erkend interimkantoor worden tewerkgesteld in een onderneming behorende tot de metaalsector (PC111) en die constant of sporadisch op een locatie buiten de fabrieksmuren/gronden taken uitvoeren, in opdracht van voornoemde onderneming.

In geval van verlies of beschadiging van de Metalbadge dient de werkgever een vervangende badge aan het FBZMN aan te vragen.

Indien de arbeider door de werkgever wordt ontslagen of de arbeider neemt zelf ontslag, dan dient de arbeider de Metalbadge aan de werkgever terug te geven, die ze op zijn beurt aan het FBZMN moet overmaken met de melding “uit dienst sedert …”.

Aanwezigheidsregistratie

Vanaf 01.2017 is de Metalbadge uitgerust met een chip, die kan gebruikt worden voor de Aanwezigheidsregistratie op werven (CheckIn@Work).

Wenst de werkgever daar gebruik van te maken, dan dient hij contact op te nemen met één van de door het FBZMN erkende integratoren.

Tot op heden zijn dit:

 • All Connects nv
  Satenrozen 3 • 2550 Kontich • tel: +32 3289 55 35
   
 • Clear Digital
  Thonissenlaan 59 • 3500 Hasselt • tel: +32 1132 22 02
   
 • Eutronix sa
  Avenue Zénobe Gramme 29 • 1300 Wavre • tel: +32 10 39 49 00
   
 • I.Deeds nv
  Molenstraat 72 • 8790 Waregem • tel: +32 56 65 01 00
   
 • Iextens sprl
  Chemin du Cyclotron 6 • 1348 Louvain-la-Neuve • tel: +32 496707402
   
 • RAM Mobile
  Woluwelaan 148-150 • 1831 Diegem • tel: +32 2715 25 11

De Metalbadge mag onder geen enkel beding voor andere doeleinden of toepassingen gebruikt worden en er mag uitsluitend met de door het FBZMN erkende integratoren gewerkt worden.

De algemene voorwaarden rond het gebruik van de Metalbadge kunnen geraadpleegd worden onder de rubriek “Metalbadge”.

Indien bepaalde Metalbadges, om welke reden dan ook niet meer nodig zijn, vraagt het FBZMN om deze op de website van het FBZMN te deactiveren of dit onmiddellijk aan het FBZMN te laten weten via metalbadge@fondsmet.be.