nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Kaart van rechthebbende FM04 / FM44

De kaart van rechthebbende bij ziekte is een FM04 «voltijds» en een FM44 «deeltijds».

De aanvraag van deze kaart gebeurt door de werkgever, na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd loon, (= 30 kalenderdagen) bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Dit kan online gebeuren via www.fondsmet.be of door middel van het formulier FMDZbis.

De aanvraag moet verplichtend vermelden:

  • naam, volledig adres, RSZ- en ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het FBZMN
  • rijksregisternummer, naam en voornaam, volledig adres van de arbeid(st)er
  • datum van indiensttreding
  • regime van tewerkstelling van de arbeid(st)er in de onderneming
  • eerste dag van de ononderbroken ziekteperiode
  • periode van gewaarborgd loon (= 30 kalenderdagen)
  • oorzaak van de ziekte