nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Sluiting / Faling / Vereffening van een onderneming.

Wanneer een onderneming, die de arbeid(st)er in werkloosheid met bedrijfstoeslag heeft geplaatst, sluit, in vereffening of in faling gaat, vooraleer de werkloze met bedrijfstoeslag de leeftijd heeft bereikt waarop de maandvergoeding zou worden toegekend, dan heeft de werkloze met bedrijfstoeslag geen recht op de kaart van rechthebbende en op de vergoedingen van die sector.

Het FBZMN zal in deze omstandigheden evenmin de bijzondere werkgevers bijdragen RSZ ten laste nemen.

Dezelfde regel geldt wanneer een arbeid(st)er in Werkloosheid met Bedrijfstoeslag wordt geplaatst op het moment (en omwille van) de sluiting, faling of vereffening van de onderneming.
 
Deze arbeid(st)ers kunnen zich wenden tot het «Fonds voor Sluiting van Ondernemingen».