nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Bijkomende inlichtingen

  • Alle akkoorden inzake Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, op gelijk welk niveau afgesloten, worden verlengd volgens de wettelijke bepalingen.
  • Tot slot bevestigen wij nogmaals dat werklozen met bedrijfstoeslag recht hebben op de aanvullende vergoeding van het FBZMN tot en met de maand waarin ze de pensioenleeftijd bereikt hebben.