nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

56 jaar - 40 jaar beroepsverleden

Vanaf 01.01.2008 hebben de arbeid(st)ers die werkloosheid met bedrijfstoeslag ontvangen op 58 jarige leeftijd of ouder en met een beroepsloopbaan die minstens 40 jaar telt, recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN, zijnde bruto € 78,54, vanaf de leeftijd van 58 jaar.

De bijzondere werkgeversbijdragen RSZ zullen eveneens door het FBZMN ten laste worden genomen, vanaf de leeftijd van 58 jaar en dit conform de statuten van het FBZMN. Hoe dient de arbeid(st)er aan het FBZMN het beroepsverleden te bewijzen? 

  • De arbeid(st)er of diens uitbetalingsinstelling, dient aan het FBZMN te bewijzen dat het om werkloosheid met bedrijfstoeslag gaat in de leeftijd van 58 jaar of ouder en met 40 jaar beroepsverleden.
    Dit dient te gebeuren met een kopie C2 RVA, waarop, indien het om werkloosheid met bedrijfstoeslag gaat met recht vanaf 58 jaar of ouder, mits een beroepsverleden van 40 jaar, steeds vermeld staat:
    BPS1A7: ontslagen voor 31/12/2014
    BPS2A7: ontslagen na 31/12/2014 en voor 01/01/2016.
    Een kopie C17- beroepsverleden-antwoord zal in uitzonderlijke gevallen eveneens als bewijsstuk worden aanvaard door het FBZMN. 
  • Het FBZMN zal, in geval er voldoende duidelijke bewijzen zijn, een beslissing nemen. Indien er enige twijfel zou bestaan omtrent het beroepsverleden, dan zal het dossier voor advies aan de bevoegde instantie van het FBZMN voorgelegd worden. In elk geval zal de Uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht worden van de genomen beslissing van het FBZMN.