nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Verandering van werkgever

Wanneer een arbeid(st)er in hetzelfde dienstjaar een tweede of volgende maal afgedankt wordt door een andere werkgever die afhangt van het PC111 en voldoet aan de voorwaarden (zie Rechthebbenden en voorwaarden), moet een nieuwe kaart FM11/FM61 aangevraagd worden (zie Kaart van rechthebbende).

Deze kaart van rechthebbende is uitsluitend geldig voor de erop vermelde werkloosheidsperiode en alle vroeger uitgegeven kaarten van rechthebbende zijn door de werkhervatting ongeldig geworden.