nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Stagiairs - Startbaanovereenkomsten

De jongeren van minder dan dertig jaar, die op grond van de bepalingen van de herstelwet (B.S. 01/04/1976) een stage doen in een onderneming die afhangt van het PC111, of in het kader van de wet van 24/12/1999 ter bevordering van de werkgelegenheid met een startbaanovereenkomst tewerkgesteld zijn in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoeding voor de dagen van volledige werkloosheid die eventueel vallen voor de normale datum van het beëindigen van de stage of de startbaanovereenkomst.

Na de normale datum van het beëindigen van de stage of de startbaanovereenkomst wordt geen vergoeding toegekend, maar tot en met 31/12/2013 worden de stagecontracten en de startbaanovereenkomsten evenwel gelijkgesteld met contracten van bepaalde duur.