nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Omzetting van kaart van rechthebbende

De arbeid(st)ers in deeltijdse dienstbetrekking, hebben, na een deeltijdse tewerkstellingsperiode, recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN, conform en in aanvulling op de officiële werkloosheidsuitkeringen van de R.V.A. Indien een kaart van rechthebbende FM61 (volledige werkloosheid na deeltijdse tewerkstelling) door het FBZMN werd uitgegeven, en de uitbetalingsinstelling is in het bezit van een C2 met een werkloosheidscode «prefix 01» (volledige werkloosheid na voltijdse tewerkstelling), dient de uitbetalingsinstelling via haar syndicale centrale aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN door middel van een aanvraagformulier FM90 de omzetting te vragen naar een kaart van rechthebbende FM11.

Een kopie van de bedoelde C2 dient steeds toegevoegd te worden bij het aanvraagformulier FM90.

Indien echter een kaart van rechthebbende FM11 (volledige werkloosheid na voltijdse tewerkstelling) werd uitgegeven door het FBZMN en de R.V.A. prefix is «03» (volledige werkloosheid na vrijwillige deeltijdse dienstbetrekking) dient door de uitbetalingsinstelling eveneens de omzetting gevraagd te worden naar een kaart van rechthebbende FM61 aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN via de syndicale centrale. Ook hier dient een kopie van de C2 toegevoegd te worden.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal in de beide gevallen de syndicale centrale op de hoogte stellen van het gevolg dat aan deze vraag werd gegeven (zie Aangifte van wijzigingen - FM90).