nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Kaart van rechthebbende

De aanvraag gebeurt door de werkgever. Op het ogenblik dat de werkgever een arbeid(st)er, die op de dag van de betekening van het ontslag jonger is dan 50 jaar, volledig werkloos stelt (afdankt) zal hij bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een aanvraag voor de kaart van rechthebbende FM11 «Voltijds – Volledige werkloosheid» of FM61 «Deeltijds – Volledige werkloosheid» indienen. Dit kan online via www.fondsmet.be of met het aanvraagformulier FMDC

De aanvraag moet verplicht vermelden:

  • naam, volledig adres, RSZ en ondernemingsnummer van de onderneming en aansluitingsnummer bij het FBZMN
  • de reden van de werkloosheid
  • de begindatum van de werkloosheid
  • de periode van opzeg of verbreking en de vermelding of deze al dan niet betaald werd
  • voor iedere arbeid(st)er die werkloos gesteld wordt:
    rijksregisternummer / naam, voornaam en volledig adres / datum van indiensttreding / regime van de dienstbetrekking.

Deze aanvraag dient slechts éénmaal, namelijk bij de afdanking, te gebeuren.