nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Formaliteiten bij de uitbetaling

Vooraleer tot uitbetalen over te gaan, doet de uitbetalingsinstelling volgende verrichtingen:

  • controleert of de gegevens op de kaart van rechthebbende overeenstemmen met deze van de officiële werkloosheid, zoals schrijfwijze van de naam, geldigheidsdatum van het recht op aanvullende vergoedingen, aard van de vergoeding enz.
  • controleert de reden van de werkloosheid en het regime van de dienstbetrekking
  • bepaalt het aantal vergoedingen waarop de arbeid(st)er recht heeft gedurende de betreffende maand
  • geeft aan de financiële instelling opdracht de betaling uit te voeren
  • behoudt de kaart van rechthebbende en klasseert ze.

De procedure van uitbetaling, afrekening en nazicht wordt beschreven in het hoofdstuk «Uitbetalingsmodaliteiten».