nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Bijzondere contracten

De arbeid(st)ers die tewerkgesteld worden met een contract van bepaalde duur, een vervangingscontract of een contract voor een duidelijk omschreven werk of taak in een onderneming die afhangt van het PC111, hebben binnen de gewone perken van de reglementering recht op de aanvullende vergoeding voor de dagen van volledige werkloosheid die eventueel vallen voor de normale datum van het beëindigen van het contract.

Na het beëindigen van een contract van minder dan drie maanden wordt geen vergoeding toegekend.