nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Lijst van de verplichtingen

Het FBZMN vordert 3 types bijdragen :

De gewone bijdragen betreffende de arbeiders zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op de bruto loonmassa zoals die wordt aangegeven aan de RSZ, ook op looncorrecties over voorbije kwartalen.

De bijdrage SWT (het vroegere brugpensioen) wordt berekend op het referteloon.

De bijdrage Oudere Werkloze is een forfaitaire éénmalige bijdrage verschuldigd indien de arbeider bij de betekening van het ontslag minstens 50 jaar oud is en recht heeft op betreffende vergoedingen volgens art 19bis§6 van de statuten.

Werkloosheid van een arbeid(st)er.

 • bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN de aanvragen indienen, ten gunste van de arbeid(st)ers die de vereiste voorwaarden vervullen, om kaarten van rechthebbende te krijgen voor: aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid met het formulier FMDT
  • aanvullende vergoedingen bij jeugdvakantie uitkering met het formulier FMDT
  • aanvullende vergoedingen bij senioren vakantie uitkering met het formulier FMDT
  • aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid met het formulier FMDC, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de betekening van het ontslag jonger is dan 50 jaar.
  • aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid met het formulier FMDCPlus, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de betekening van het ontslag de leeftijd van 50 jaar reeds bereikt heeft.

  Werkloosheid met Bedrijfstoeslag van een arbeid(st)er.

  • het formulier FM25WE, volledig ingevuld en ondertekend, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN - dienst Ouderen - over maken.

  Ziekte van een arbeid(st)er.

  • de kaart van rechthebbende FM04/FM44, FM34/FM84 aan vragen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN met het formulier FMDZbis.