nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Behandeling en indiening van de rappel

De rappel gebeurt in alle sectoren op geïnformatiseerde wijze en dit zowel op het Nationaal Secretariaat van het FBZMN als bij de syndicale centrales.

Er worden geen rappelstaten op papier meer uitgewisseld.

Wel zullen de nodige bewijsstukken moeten worden ingediend (zie FMPRO) om bepaalde verwerpingen op te lossen en moeten in de sectoren «ziekte» en «oudere zieken» de nodige kwijtingskaarten worden overgemaakt.

Het FBZMN is gerechtigd in de boekhouding en in de databestanden van de uitbetalingsinstelling te controleren of de uitbetaling inderdaad is gebeurd langs een financiële instelling en of de officiële werkloosheidsuitkeringen werden uitbetaald, alsook of de gevraagde procedures in overeenstemming zijn met de gegevens in het bestand van de uitbetalingsinstellingen.

Wanneer een uitbetaling (die voorkomt op de informatiedrager) door de financiële instelling niet kan worden uitgevoerd en aan de uitbetalingsinstelling wordt teruggestort, dan moet dit bedrag op een speciale boekhoudpost geboekt worden.