nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Afsluiting van het dienstjaar

De kaarten van rechthebbende waarmee in dat dienstjaar uitbetalingen zijn gebeurd, moeten niet overgemaakt worden aan de syndicale centrale maar op het gewest bewaard worden.

De uitbetalingsinstelling moet aan de syndicale centrale uiterlijk op 31 januari de gevallen meedelen, die in het verleden op een speciale boekhoudpost werden teruggestort en nog niet aan de betrokkenen konden vereffend worden vóór 31 december van het voorbije dienstjaar.

Voor deze gevallen moet vermeld worden: 

  • de volledige identiteit
  • het teruggestorte bedrag
  • de werkloosheidsmaand
  • de datum van uitbetaling
  • de datum van terugstorting op de speciale boekhoudpost.