nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Afrekening

De aanvullende vergoedingen uitbetaald in de verschillende sectoren dienen in deze respectievelijke sectoren afgerekend te worden. Dit betekent dat vergoedingen in de sector «tijdelijke werkloosheid» (uitbetaald op basis van een kaart van rechthebbende FM01) moeten afgerekend worden met code 01, deze van bijv. de sector «ziekte» (FM04) met code 04, deze van “werkloosheid met bedrijfstoeslag”(FM29) met code 29 en deze van sector «oudere werklozen» (FM20) met code 20, enz.

De afrekening gebeurt elektronisch.