nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Werkloosheid na ziekte

Wanneer een arbeid(st)er na een ziekteperiode het werk niet kan hervatten en zodoende werkloos wordt wegens overmacht (zoals voorzien in artikel 62 van de RVA) dan wordt hij (zij) door de RVA aanzien als tijdelijke werkloze.

De werkgever dient in dit geval een kaart van rechthebbende bij tijdelijke werkloosheid «overmacht ziekte», FM01/62, aan te vragen aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN (online of met het formulier FMDT).

Het Nationaal Secretariaat dient de «bijzondere» kaart van rechthebbende FM01/62 uit te geven en aan de werkgever toe te sturen, die ze op zijn beurt per kerende aan de arbeid(st)er dient over te maken.

De syndicale uitbetalingsinstelling naar keuze van de arbeid(st)er (voor niet-gesyndiceerden worden de vergoedingen betaald door de ISD van het FBZMN) kan overgaan tot de uitbetaling aan betrokkene, conform de uitkeringen in het kader van de werkloosheidsreglementering.

Indien deze werkloosheid in het volgend kalenderjaar doorloopt, zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN aan de syndicale centrale van de uitbetalingsinstelling van betrokkene, de vraag stellen of er voor het nieuwe kalenderjaar een kaart FM01/62 dient aangemaakt te worden, en zo ja, tot welke einddatum (maximum 31 december van dat kalenderjaar).
Deze procedure moet, zolang betrokkene zich in dezelfde situatie bevindt, jaarlijks herhaald worden. De werkgever dient hiervoor niet meer tussenbeide te komen.

Het staat het Nationaal Secretariaat van het FBZMN vrij bijkomende bewijzen voor verlenging van de kaart FM01/62 te vragen aan de werkgever of aan de syndicale centrale van de uitbetalingsinstelling van betrokkene.