nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Uitgifte van de kaart van rechthebbende

Op basis van de ingediende aanvraag zal het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, aan de kaart een uniek nummer toekennen, de kaart van rechthebbende opmaken en ze overmaken aan de werkgever.

Deze kaart van rechthebbende is slechts geldig tijdens het dienstjaar dat op de kaart vermeld is. De werkgever overhandigt deze kaart van rechthebbende aan de betrokken arbeid(st)er.