nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Uitbetaling

De arbeid(st)er kan zijn aanvullend pensioen zelf opvragen vanaf de eerste dag van de maand volgend op:

  • de dag van het wettelijk pensioen (65 jaar)
  • de dag van het vervroegd pensioen (tussen 60 en 65 jaar)
  • de dag van de werkloosheid met bedrijfstoeslag (sedert 01.01.2010 ten vroegste vanaf 60 jaar)

Het recht op het aanvragen van het aanvullend pensioen vervalt drie jaar na de eerste dag van de maand volgend op de wettelijke pensioenleeftijd.