nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Aanvullende vergoeding.

Voor de arbeid(st)ers aan wie het recht wordt toegekend is het bedrag, voor een volledige kalendermaand, vastgesteld op:

  • bruto € 78,54 in voltijdse dienstbetrekking
  • bruto € 39,27 in deeltijdse dienstbetrekking

Het recht op de aanvullende vergoeding wordt steeds geopend op de eerste dag van een maand.

De aanvullende vergoeding wordt toegekend:

  • na uitputting van het krediet (FM11/FM61) van 300 dagen
  • zolang de betrokken arbeid(st)er de officiële werkloosheidsuitkeringen geniet
  • vanaf de leeftijd van zevenenvijftig jaar tot en met maximum de maand waarin betrokkene de pensioenleeftijd heeft bereikt 
  • tot en met de maand van zijn/haar overlijden (gedurende de ganse maand)
  • mits éénmalig de werkgever te bevragen, 3 maanden voor het bereiken van de leeftijd van 57 jaar, door middel van het formulier FM24C aangaande het al dan niet betalen van een vergoeding of tegemoetkoming aan de ontslagen arbeid(st)er
  • indien reeds 57 jaar of ouder bij het ontslag, onmiddellijk de maand volgend na het uitputten van het krediet van de kaart FM11/61
  • bij ziekte of werkongeschiktheid, gedurende gans de periode van ziekte of werkongeschiktheid en gedurende de werkloosheidsperiode die daarna wordt voortgezet, op voorwaarde dat het recht reeds voordien werd toegekend.

Indien betrokken oudere werkloze nadat hij (zij) ontslagen was ouder dan vijftig jaar maar jonger dan zevenenvijftig jaar, op de dag van de betekening van het ontslag, het werk heeft hervat in een onderneming van het PC111 gedurende vijftien kalenderdagen of meer, heeft hij (zij) recht op een nieuwe kaart van rechthebbende FM11, met opnieuw een krediet van 300 dagen, hetwelk volledig moet uitgeput worden alvorens aanspraak te kunnen maken op de aanvullende maandvergoeding als oudere werkloze.

Het eventueel resterend krediet van de vorige kaart van rechthebbende vervalt bij het openen van het recht van de nieuwe kaart van rechthebbende.