nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Algemeen

In deze onderrichtingen worden als grensarbeid(st)ers bedoeld, de arbeid(st)ers van in België gevestigde ondernemingen die in België prestaties uitoefenen en in een ander land van de Europese Economische Gemeenschap woonachtig zijn en de grens overschrijden om hun werk uit te oefenen.