nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Toepassingsgebied

Alle ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw nr. 111 (PC 111) zijn onderworpen aan het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN), alsook de door hen in België tewerkgestelde arbeiders(*) en industriële leerlingen.

(*) Onder arbeiders worden in deze wegwijzer zowel de mannelijke als de vrouwelijke arbeiders verstaan.