nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Te gebruiken formulieren

Kaarten van rechthebbende.

Algemeen

FM01 Tijdelijke werkloosheid.
FM01/VJ Jeugdvakantie uitkering.
Niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017
FM01/SV Senioren vakantie uitkering.
Niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017
FM01/62 Tijdelijke werkloosheid overmacht medische redenen.
FM01/75 Werkloosheid in geval van thuisarbeid(st)ers.

 

Voltijdse dienstbetrekking

FM04 Ziekte.
FM11 Volledige werkloosheid.
FM20 Oudere werklozen.
FM22 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg voor 01/07/2009).
FM29 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg vanaf 01/07/2009).
FM34 Oudere zieken (57 jaar op eerste ziektedag).
FM35 Oudere zieken (tussen 50 en 57 jaarop eerste ziektedag).

 

Deeltijdse dienstbetrekking

FM44 Ziekte.
FM61 Volledige werkloosheid.
FM70 Oudere werklozen.
FM72 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg voor 01/07/2009).
FM79 Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (betekening opzeg vanaf 01/07/2009).
FM84 Oudere zieken (57 jaar op eerste ziektedag).
FM85 Oudere zieken (tussen 50 en 57 jaar op eerste ziektedag)

 

Opmerking: Elke kaart van rechthebbende heeft een uniek kaartnummer. Dit dient bij elke indiening vermeld te worden.

Aanvraagformulieren

FM24 Aanvraag oudere werklozen - 57 jaarof meerop de eerste werkloosheidsdag - NS bezorgt dit aan arbeid(st)er.
FM24B Aanvraag oudere werklozen - tussen 50 en 56 jaar op de eerste werkloosheidsdag - NS bezorgt dit aan arbeid(st)er.
FM35B Aanvraag oudere zieken tussen 50 en 56 jaar op de eerste ziektedag - NS bezorgt dit aan arbeid(st)er.
FM25WE Werkgeversverklaring in geval van werkloosheid met Bedrijfstoeslag.
FM25WO Werknemersverklaring in geval van werkloosheid met Bedrijfstoeslag. (op verzoek van het FBMZN - dienst Ouderen)