nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Taak van de syndicale uitbetalingsinstelling

De syndicale uitbetalingsinstelling is eraan gehouden enkel via haar beroepscentrale:

  • de uitbetaling te verzekeren aan de arbeid(st)ers die door haar vergoed wensen te worden en voor wie ze in het bezit is gekomen van de kaarten van rechthebbende
  • de door hen uitbetaalde aanvullende vergoedingen volgens de gegeven onderrichtingen af te rekenen
  • de in hun bezit zijnde kaarten van rechthebbende te verzamelen en te bewaren
  • desgevallend het nodige te doen om deze kaarten van rechthebbende te bekomen (zie procedures)
  • de in hun bezit gestelde aanvraagformulieren te bezorgen aan de erom vragende arbeid(st)ers.
  • in geval van aanvullende vergoeding bij ziekte de kwijtingskaarten FM04bis/FM44bis (FM34bis, FM84bis, FM35bis en FM85bis in geval van oudere zieken) aan de rechthebbende ter invulling door de mutualiteit mee te geven en dit op het moment dat hij/zij zich met de kaart van rechthebbende FM04/FM44, FM34/FM84, FM35/FM85 aanbiedt