nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

PENSIOENFONDS METAAL – 8,86 % BIJZONDERE WERKGEVERSBIJDRAGE

Wij verwijzen naar de onderrichtingen van het FBZMN aan de Werkgevers N° 2000-2, 2002-3, 2006/5 en 200 7-6, aangaande de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86% op het deel van de aan het FBZMN verschuldigde bijdrage, bestemd voor de extra legale pensioenregeling.

Wij wijzen er op dat de bijzondere patronale RSZ bijdrage van 8,86% voor het jaar 2012 dient berekend te worden als volgt:

  • VLAANDEREN: op de bijdrage van 1,70%, betaald aan het FBZMN en bedoeld voor het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling.
  • WALLONIE: op de bijdrage van 1,60%, betaald aan het FBZMN en bedoeld voor het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling.
  • BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST: op de bijdrage van 1,60%, betaald aan het FBZMN en bedoeld voor het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling.
  • MONTAGE (P.C. 111.03): op de bijdrage van 1,70%, betaald aan het FBZMN en bedoeld voor het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling en dit ongeacht waar de onderneming gevestigd is.

De werkgever moet deze heffing zelf rechtstreeks betalen aan de RSZ en per kwartaal aan de RSZ aangeven via de “aangifte DMFA”.

De overige bijdrage van 0,10%, omvat in de globale extra legale pensioenbijdrage, is niet rechtstreeks bestemd voor de wettelijke pensioenregeling, maar wel voor een in dit kader gemaakte solidariteitstoezegging. Hierop moet de patronale RSZ bijdrage van 8,86% niet berekend worden!

Wij verwijzen hiervoor naar het Nationaal Akkoord van 11/07/2011, inzonderheid artikel 7 § 1.

De werkgevers worden verzocht hiermee rekening te houden.