nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Werknemerscategorie 027

Minimaliseren

Gelet op de problematiek om voor de werknemerscategorie 027, de loongegevens te detecteren van de al dan niet bijdrageplichtige lonen volgens de verschillende types leerlingen in combinatie met de startbaanovereenkomsten, heeft de bevoegde instantie van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) beslist om deze werknemerscategorie 027 volledig uit te sluiten van de bijdrageplicht (en bijgevolg ook van het recht op vergoedingen) bij het Fonds Metaal en dit vanaf het 3° kwartaal 2011.

Voor alle duidelijkheid, geven wij u hierbij een overzicht van de werknemerscategorieën (RSZ), waarvoor de loonmassa (aan 100% - Paritair Comité 111) vanaf het 3° kwartaal 2011 dient te worden opgenomen in de trimestriële loonaangiften aan het FBZMN en waarop de bijdragen verschuldigd zijn :

  • Werknemerscategorie 015 – zonder subtype (= gewone arbeiders)
  • Werknemerscategorie 015 – met subtype 2 (= leerjongens met Industrieel leercontract vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 19 jaar worden)
  • Werknemerscategorie 035 – met subtype 2 (= leerjongens met Industrieel leercontract tot/met 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar werden)

Uiteraard betekent dit dat de arbeiders en arbeidsters van voornoemde, aan het FBZMN aan te geven categorieën, aanspraak kunnen maken op de door het FBZMN voorziene aanvullende vergoedingen bij tijdelijke en volledige werkloosheid, langdurige ziekte en brugpensioen. Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds terecht op onze website : www.fondsmet.be

Indien uw onderneming voor de loonaangiften beroep doet op een sociaal secretariaat of boekhouder, raden wij u aan hen deze onderrichting over te maken.

Deze onderrichting gaat in voor de aangiften vanaf het 3° kwartaal 2011. Voor eventuele aanvullende of corrigerende aangiften voor het 2° kwartaal 2011 of vroeger, blijft de vorige ‘Onderrichtingen aan de Werkgevers 2009 Nr 2’ van kracht.

C.D. 20/06/2011

Onderrichting verzonden 09/2011