nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2009-5: C.A.O. 15/06/2009 – Wijziging van de Statuten FBZMN

Minimaliseren

Gelet op de C.A.O. die in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten op 15.06.2009, betreffende de wijziging van de statuten van het "Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid", zijnde de verlenging van de C.A.O. van 24.04.2007 en dit inzake artikel 19 sexies, alinea 2 van voornoemde Statuten, melden wij u wat volgt:

Brugpensioen

Voor alle brugpensioenen voor vrouwen, waarvan de betekening van de opzeg valt tussen 01/07/2009 en 30/06/2011, wordt de tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) slechts van toepassing vanaf de maand waarin de bruggepensioneerde vrouw de leeftijd van 56 jaar bereikt, en dit zowel

  • voor de individuele vergoeding aan de bruggepensioneerde vrouw (ongewijzigd bedrag van € 77,00 per maand), als
  • voor de betaling van de capitatieve bijdragen aan RVP en RSZ.

De door de werkgever aan het FBZMN verschuldigde bijdrage van 0,93% in het kader van het vervroegd brugpensioen blijft voor dezelfde periode en eveneens voor de brugpensioenen waarvan de betekening van de opzeg in de voormelde periode valt, dan ook van toepassing tot en met de maand waarin de bruggepensioneerde vrouw de leeftijd van 56 jaar bereikt.

C.D. 28/05/2009

Onderrichting verzonden 06/2009