nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2009-4: Oudere werklozen - Formulier FM24C

Minimaliseren

Wij verwijzen naar de onderrichting aan de werkgevers 2006-2, aangaande “OUDERE WERKLOZEN – TOEPASSING VANAF 01/01/2006”.

Teneinde de werking voor alle partijen administratief te vereenvoudigen, zal vanaf heden het formulier FM24C nog slechts één maal aan de werkgever ter invulling verzonden worden en dit:

  • Arbeid(st)ers op de dag van de betekening van het ontslag 50 jaar of ouder, maar nog geen 57 jaar: een drietal maanden voor de arbeid(st)er de leeftijd van 57 jaar zal bereiken.
  • Arbeid(st)ers op de dag van de betekening van het ontslag 57 jaar of ouder: na het uitputten van de kaart FM11/FM61 (volledige werkloosheid), in principe ongeveer één jaar na de eerste volledige werkloosheidsdag

Het formulier FM24C werd door deze nieuwe en vereenvoudigde werkwijze, wel aangepast als volgt:

  • Naast de verklaring of de werkgever al dan niet een bijkomende vergoeding aan de gewezen arbeid(st)er betaalt, wordt er met het ondertekenen van het formulier FM24C ook op gewezen:
    • Dat indien er iets zou wijzigen in de situatie tussen de gewezen werkgever en de gewezen arbeid(st)er, de werkgever het Nationaal Secretariaat van het FBZMN hiervan spontaan en onmiddellijk op de hoogte zal brengen
    • Dat de werkgever akkoord gaat dat het Nationaal Secretariaat van het FBZMN bij het vast stellen van foutieve of valse verklaringen of van nalatigheden, zich het recht voor behoudt een verder onderzoek in te stellen en mogelijk tot terugvordering van de aan de arbeid(st)er betaalde vergoedingen over te gaan bij de in gebreke gebleven instantie.

Wij dringen er bij de werkgevers op aan dat bij het ontvangen van het formulier FM24C, dit onmiddellijk zou ingevuld en terug gezonden worden naar het Nationaal Secretariaat FBZMN, Ravenstein Galerij 27 bus 7, 1000 Brussel.

C.D. 28/05/2009

Onderrichting verzonden 06/2009