nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2009-1: Dienstjaar 2009

Minimaliseren
Vergoedingen

Gelet op de C.A.O. die in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten op 15.12.2008, verwijzen wij naar de reeds eerder verstrekte onderrichting 2007-1 en 2007-7 en bevestigen dat tot 31.12.2009 geen enkele wijziging werd aangebracht, noch aan de toekenningsvoorwaarden, noch aan de verleende vergoedingen, voor wat betreft de sectoren tijdelijke en volledige werkloosheid, ziekte, oudere werklozen, oudere zieken en brugpensioen.

Bijdragen

Gelet op dezelfde voormelde C.A.O., brengen wij ter kennis dat de totale bijdrage zoals vermeld in onze onderrichting 2007-5 tot en met 31.03.2009, 3,93% bedraagt, inclusief 1,70% voorzien in het kader van het extra legaal pensioen.

C.D. 22/01/2009
Onderrichting verzonden 01/2009