nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2008-2: Brugpensioen - 56 jaar - 40 jaar beroepsverleden

Minimaliseren

Wij verwijzen naar de Statuten van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN), inzonderheid Hoofdstuk V. – Rechthebbenden en bijslagen, artikel 19 ter § 7.

Vanaf 01/01/2008 hebben de arbeid(st)ers die met brugpensioen worden geplaatst op 56 jarige leeftijd en met een beroepsloopbaan die minstens 40 jaar telt, recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN, zijnde € 77,00, en dit vanaf de leeftijd van 56 jaar.

De capitatieve bijdragen RVP + RSZ zullen, volgens de huidige reglementering van het FBZMN, eveneens door het FBZMN ten laste worden genomen, vanaf de leeftijd van 56 jaar.

Volgende specifieke werkwijze dient voor deze dossiers in acht genomen te worden:

  • De werkgever die een arbeid(st)er met brugpensioen plaatst volgens bovengenoemde voorwaarden (CAO 92), dient, naast het formulier FM25A, B, C en D, ook steeds het formulier FM25ter in te vullen (zie bijlage), om aan te tonen dat het een brugpensioen betreft vanaf de leeftijd van 56 jaar of ouder mits 40 jaar beroepsverleden. Dit formulier FM25ter moet de werkgever, samen met het formulier FM25 B aan het Regionaal Bureau waaronder hij ressorteert, overmaken.
    • De werkgever is immers voor deze gevallen – Brugpensioen vanaf 56 jaar of ouder en met een beroepsverleden van minstens 40 jaar - GEEN BIJDRAGE VERVROEGD BRUGPENSIOEN verschuldigd aan het FBZMN.
    • Aan de hand van het door de werkgever ingevulde formulier FM25ter kan dit Regionaal Bureau vaststellen dat het om een dergelijk stelsel van brugpensioen gaat, en dient zij voor deze gevallen geen bijdrage vervroegd brugpensioen te innen!

C.D. 27.02.2008
Onderrichting verzonden 03/2008