nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2007-5: Samenstelling van de bijdragen metaalsector - PC111

Minimaliseren

In bijlage de verdeling van de bijdragen van het FBZMN, zoals ze ten gevolge van de C.A.O. van 09 juli 2007 vanaf 01/01/2008 van toepassing is.

LET WEL OP:
  • Bijzondere aandacht voor P.C. 111.3 – montage- voor wat betreft de bijdrage ten voordele van de Provinciale Vorming en Tewerkstellingsinitiatieven. Deze is voor de montage bedrijven NIET van toepassing.
  • Nochtans wordt hetzelfde bedrag, zijnde 0,10%, vanaf 01/01/2008 eveneens geïnd voor de ondernemingen die ressorteren onder het P.C. 111.3 en dit ten voordele van de permanente vorming, bestemd voor de vzw Montage.

1 – VANAF 01/01/2008

Geldig vanaf 01.01.2008

CAO dd. 09/07/2007 ingevolge Nationaal Akkoord van 31/05/2007
0,93 Eigen activiteiten F.B.Z.M.N.
0,05 Capitatieve Bijdrage aan RVP en RSZ
0,85 Bijzondere Compensatietoeslag
0,10 Vorming werkgevers/werknemers
0,10 Risicogroepen
0,10 INOM
0,10 P.C. 111.1 + 2 = Provinciale Vorming en Tewerkstellingsinitiatieven
P.C. 111.3 = Permanente Vorming, bestemd voor vzw Montage
2,23 % TOTAAL ZONDER PENSIOENFONDS
1,70 Sectoraal Pensioenfonds (= 1,60% Pensioenfonds + 0,10% Solidariteitstoezegging)
3,93 % ALGEMEEN TOTALE BIJDRAGE FBZMN

2 – TOT 31/12/2007

Geldig vanaf 01.01.2007

CAO dd. 30/05/2005 en 19/12/2005
0,93 Eigen activiteiten F.B.Z.M.N.
0,05 Capitatieve Bijdrage aan RVP en RSZ
0,85 Bijzondere Compensatietoeslag
0,10 Vorming werkgevers/werknemers
0,10 Risicogroepen
0,10 INOM
0,10 Provinciale Vorming en Tewerkstellingsinitatieven
(Let op: EKEL GELDIG VOOR PC111.1+2 NIET VOOR MONTEURS PC111.3)
2,23 % TOTAAL ZONDER PENSIOENFONDS
(Let op: 2,13% voor PC 111.3)
1,60 Pensioenfonds
3,83 % ALGEMEEN TOTALE BIJDRAGE FBZMN
(Let op: 3,73% voor PC 111.3)

3 – TOT 31/12/2006

Geldig vanaf 01.01.2006

CAO dd. 30/05/2005 en 19/12/2005
0,93 Eigen activiteiten F.B.Z.M.N.
0,05 Capitatieve Bijdrage aan RVP en RSZ
0,85 Bijzondere Compensatietoeslag
0,10 Vorming werkgevers/werknemers
0,10 Risicogroepen
0,10 INOM
0,20 Provinciale Vorming en Tewerkstellingsinitatieven
(Let op: EKEL GELDIG VOOR PC111.1+2 NIET VOOR MONTEURS PC111.3)
2,33 % TOTAAL ZONDER PENSIOENFONDS
(Let op: 2,13% voor PC 111.3)
1,60 Pensioenfonds
3,93 % ALGEMEEN TOTALE BIJDRAGE FBZMN(Let op: 3,73% voor PC 111.3)

CD 25/10/2007

Onderrichting van toepassing vanaf 01/01/2008 en verzonden 12.2007.