nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2007-1 : Dienstjaar 2007.

Minimaliseren
Vergoedingen

Gelet op de C.A.O. die in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten dd 22.01.2007 en het Nationaal Akkoord P.C. 111 van 31.05.2007, verwijzen wij naar de reeds eerder verstrekte onderrichting 2006-1 en bevestigen dat tot 31.12.2007 geen wijzigingen werden aangebracht, noch aan de toekenningsvoorwaarden, noch aan de verleende vergoedingen, en dit in de sectoren tijdelijke en volledige werkloosheid, ziekte, oudere werklozen, oudere zieken en brugpensioen.

Voor wat betreft de capitatieve bijdragen in het kader van het BRUGPENSIOEN verwijzen wij, naar aanleiding van het Nationaal Akkoord dd. 31.05.2007, naar de onderrichtingen aan de werkgevers 2007-2.

Verder wordt ingevolge het Nationaal Akkoord P.C. 111 van 31.05.2007, vanaf 01.01.2007 een bijkomend recht in de tijdelijke werkloosheid geopend, zijnde de seniorvakantie-uitkering.

Hiervoor verwijzen wij naar een afzonderlijke onderrichting aan de werkgevers 2007-3.

Bijdragen

Gelet op dezelfde voormelde C.A.O., brengen wij ter kennis dat de totale bijdrage zoals vermeld in onze onderrichting 2006-3, vanaf 01.01.2007 tot en met 31.12.2007 effectief 3,83% bedraagt, inclusief 1,60% voorzien in het kader van het extra legaal pensioen.

Voor de ondernemingen van het P.C. 111-03 wordt de bijdrage vanaf 01.01.2007 tot en met 31.12.2007 vastgesteld op 3,73%.
Hiervoor verwijzen wij eveneens naar onze onderrichting 2006-3.


Onderrichting verzonden 06.2007