nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Volledige werkloosheid

Er wordt vanaf 01/10/2011 tot en met 30/06/2015 een aanvullende vergoeding van € 5,80 per dag of € 2,90 per halve dag (bruto) toegekend indien een arbeid(st)er door een werkgever, die ressorteert onder het PC111, ontslagen wordt om economische redenen. Na 30/06/2015 is er enkel nog recht onder bepaalde omstandigheden, nl.: beëindiging van contracten van bepaalde duur en beëindiging van de arbeidsovereenkomst omwille van medische reden overmacht. Vanaf 01/07/2017 wordt het bedrag van de aanvullende vergoeding verhoogd tot € 5,92 voor een hele uitkering en tot € 2,96 voor een halve uitkering.

Voorwaarden

  • Er moet minstens 15 dagen anciënniteit in de onderneming zijn in geval van contract onbepaalde duur.
  • Er moet minstens 3 maanden anciënniteit in de onderneming zijn in geval van contract bepaalde duur.
  • De arbeid(st)er moet recht hebben op de officiële werkloosheidsuitkeringen.

Aanvraag: de werkgever die de arbeid(st)er heeft ontslagen, dient een kaart van rechthebbende (FM11 na voltijdse dienstbetrekking – FM61 na deeltijdse dienstbetrekking) aan de arbeid(st)er te overhandigen bij diens ontslag. Deze kaart is geldig voor:

  • 120 dagen indien de arbeid(st)er jonger is dan 35 jaar op de eerste werkloosheidsdag
  • 210 dagen indien de arbeid(st)er van 35 t.e.m. 44 jaar is op de eerste werkloosheidsdag
  • 300 dagen indien de arbeid(st)er 45 jaar of ouder is op de eerste werkloosheidsdag.

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalingsinstellingen. De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalingsinstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond indien ze gesyndiceerd zijn.

Klik hier voor de volledige onderrichtingen (aanmelden vereist).