nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)
U bent hier:   Onderrichtingen > Oudere zieken
Search

Oudere zieken

Er wordt vanaf de leeftijd van 57 jaar en dit maximum tot aan de pensioenleeftijd een maandelijkse forfaitaire aanvullende vergoeding van respectievelijk € 89,25 bij voltijdse dienstbetrekking en € 44,63 bij deeltijdse dienstbetrekking (bruto) toegekend aan de arbeid(st)ers die in de leeftijd van 50 jaar of ouder (op de eerste ziektedag) ziek werden en op dat moment tewerkgesteld waren door een werkgever, die ressorteert onder het PC 111.

Voorwaarden:

  • Er moeten minstens 15 dagen anciënniteit zijn in de onderneming bij de aanvang van de ziekte.
  • De arbeid(st)er ontvangt de primaire vergoedingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Het krediet van 14 maanden in het kader van de langdurige ziekte (zie A) is uitgeput.

Aanvraag:

  1. de werkgever die de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder, maar jonger dan 57 jaar, tewerkstelt op het moment van de aanvang van de ziekte, dient een kaart van rechthebbende (FM04 na voltijdse dienstbetrekking – FM44 na deeltijdse dienstbetrekking) aan te vragen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Het Nationaal Secretariaat zal aan de arbeid(st)er de voornoemde kaart overhandigen. Het Nationaal Secretariaat zal de arbeid(st)er zelf om bijkomende informatie vragen vooraleer hij/zij de leeftijd van 57 jaar bereikt heeft. Een kaart van rechthebbende (FM35 bij voltijdse dienstbetrekking – FM85 bij deeltijdse dienstbetrekking) zal aan de door de arbeid(st)er gekozen uitbetalingsinstelling worden toegezonden.
  2. voor arbeid(st)ers die reeds 57 jaar zijn op de eerste effectieve, door de mutualiteit betaalde, ziektedag (= eerste dag na het gewaarborgd loon), vraagt de werkgever de kaart van rechthebbende aan bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Op het Nationaal Secretariaat zal worden vastgesteld dat de betrokken arbeid(st)er voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de aanvullende forfaitaire maandvergoeding in het stelsel oudere zieken.
    De kaart wordt rechtstreeks aan de arbeid(st)er overgemaakt, vergezeld van de nodige informatie omtrent de rechten en plichten van de arbeid(st)er inzake de te ontvangen vergoedingen.

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalingsinstellingen. De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalingsinstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond, indien ze gesyndiceerd zijn.

Klik hier voor de volledige onderrichtingen (aanmelden vereist).